Skočiť na hlavný obsah

CENNÍK / VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

CENNÍK 2024 TERMINÁLOVÝCH OPERÁCIÍ - TIP ŽILINA

1. Terminálové manipulácie intermodálnych nákladových jednotiek (INJ)

(vrátane vizuálnej kontroly)

 

vagón/ťahač – terminál
terminál – vagón/ťahač
pri INJ typu – kontajner rady ISOEUR 30,00 / manipulácia (gate in alebo gate out)
pri iných typoch INJEUR 40,00 / manipulácia (gate in alebo gate out)2. Mimoriadne manipulácie vyvolané zmenou dispozícií (colná kontrola, manipulácie lanami a pod.)

 

pri INJ typu – kontajner rady ISOEUR 50,00 / manipulácia
pri iných typoch INJEUR 60,00 / manipulácia3. Skladovanie INJ

 

pri INJ typu – kontajner rady ISO - plnýEUR 5,00 / TEU / DEŇ – 2 dni zadarmo
pri INJ typu – kontajner rady ISO - prázdnyEUR 1,50 / TEU / DEŇ – 2 dni zadarmo
pri iných typoch INJ - plnýEUR 10,00 / INJ / DEŇ – 2 dni zadarmo
pri iných typoch INJ - prázdnyEUR 3,00 / INJ / DEŇ – 2 dni zadarmo
Colná lehota pre skladovanie nepreclených INJ je maximálne 90 dní.
(do skladného sa počíta deň príjazdu INJ na terminál a deň odjazdu INJ z terminálu)
Skladovanie zásielok ADR/RID je vylúčené. Zásielky ADR/RID je možné prepravovať len v tranzite.4. Poplatky za chladenie chladiarenských a mraziarenských INJ

pristavenie na polohuEUR 30,00 / INJ
odo dna príjazduEUR 55,00 / INJ / deň
PTI testEUR 50,00 / INJ
za pristavenie na polohu pre PTIEUR 50,00 / INJ5. Poplatky za elektrický ohrev izotermických INJ:

 

pristavenie na polohuEUR 30,00 / INJ
odo dna príjazduEUR 55,00 / INJ / deň6. Rôzne (podmienené predošlým prejednaním a súhlasom TIP Žilina)

 

CIM nákladný list (spracovanie a elektronické zaslanie)EUR 10,00 / CIM
fotodokumentácia technického stavu INJEUR 30,00 / INJ + nevyhnutné manipulácie
osobná inšpekcia prázdnej alebo plnej INJ na termináliEUR 45,00 / za každú začatú hodinu + nevyhnutné manipulácie7. Opravy kontajnera

 

Hodina práce na osobu a hodinuEUR 45,00
HandlingEUR 30,00
ERFEUR 10,008. Colné služby

 

8.1 Poplatok za colnú kontrolu
Cenník služieb pri vnútornej colnej kontrole kontajnerov na základe nariadenia colného úradu.
Úplná vnútorná kontrola (zahrňuje aj pristavenie ku kontrole):
20´ kontajnerEUR 285
40´ kontajnerEUR 390
40´ high cube kontajnerEUR 465
45´ kontajnerEUR 570
Čiastočná vnútorná kontrola: Cena za kontrolu sa vypočíta ako percentuálna sadzba z ceny za úplnú vnútornú kontrolu podľa rozsahu skutočne prevedenej kontroly, za každú kontrolu sa ale bude počítať minimálne 50 EUR.
8.2 Poplatok za pridelený priestor pre colné služby
1,25 EUR / TEU / deň9. VGM – zistenie celkovej hmotnosti kontajneru pre účely námornej konvencie SOLAS

 

9.1 VGM objednané vopred pred príjazdom ťahača s kontajnerom na terminál. Cena zahrňuje váženie, vystavenie certifikátu a odoslanie naskenovanej kópie certifikátu na email.
EUR 30.00 / INJ
9.2 dodatočne objednané VGM, t.j. objedané po príjazde kontajnera na terminál alebo doručené po železnici. Cena zahrňuje váženie, vystavenie certifikátu a odoslanie naskenovanej kópie certifikátu na email.
EUR 30.00 / INJ + 2 x manipulácia po EUR 30.00 ( EUR 90.00 celkom)TIP Žilina neposkytuje službu posunu (shunting) vlakov do a z terminálu nakoľko nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry.

 

Platnosť cenovej ponuky je do 31.12.2024 alebo do odvolania.

 

Neoddeliteľnou súčasťou Cenníka terminálových operácií sú Všeobecné podmienky terminálu TIP Žilina, s.r.o..
Všetky ceny sú uvedené v EUR.
Všetky ceny sú bez DPH.
Pokiaľ nie je vopred zvlášť dojednané, splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 

 

 
content_